Spoednummer

06 30 72 28 36

Samenwerking

Samenwerking binnen de geboortezorg is essentieel om goede complete zorg te kunnen geven. Wij werken met meerdere organisaties in de regio samen.

Samenwerking

Onze praktijk heeft een goede samenwerking met verschillende organisaties in de regio binnen de geboortezorg. Zo hebben we regelmatig contact met verschillende kraamzorgorganisaties en met de Jeugdgezondheidszorg.

Verder zijn wij als praktijk aangesloten bij het Ommelander VSV, het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG).

Dit houdt onder andere in dat wij meewerken aan het tot stand komen en onderhouden van gezamenlijke protocollen.  Je kunt meer lezen over de samenwerking en protocollen via https://www.ommelanderziekenhuis.nl/vsv/home/ 

Bovendien hebben we goede afspraken met het OZG over eventuele achterwacht. Dit betekent dat bij extreme drukte, wanneer de dienstdoende en de achterwacht van de praktijk bezig zijn, we een beroep kunnen doen op de verloskundige van het OZG.

Daarnaast is Artemis aangesloten bij de coöperatie van eerstelijns verloskundigenpraktijken in de regio Oost Groningen (VIOG). Dit betekent dat wij gebruik kunnen maken van elkaars expertise.